image banner
KẾ HOẠCH Kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng và các vi phạm gắn với hoạt động xây dựng trên địa bàn xã Nam Đà năm 2024
Số ký hiệu văn bản 42/ KH - UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng và các vi phạm gắn với hoạt động xây dựng trên địa bàn xã Nam Đà năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Tưởng
Tài liệu đính kèm