image banner
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Thái Châu - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính - ISO 9001:2015 chuyển đổi số và đề án 06 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Hội nghị chuyên đề ngày 29/01/2024
Số ký hiệu văn bản 22/ TB - UBND
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Thái Châu - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính - ISO 9001:2015 chuyển đổi số và đề án 06 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Hội nghị chuyên đề ngày 29/01/2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên Truyền
Người ký duyệt Nguyễn Tưởng
Tài liệu đính kèm