image banner
KẾ HOẠCH Tiếp công dân của UBND xã Nam Đà năm 2024
Số ký hiệu văn bản 32/KH - UBND
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tiếp công dân của UBND xã Nam Đà năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên Truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm