image banner
KẾ HOẠCH Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính UBND xã Nam Đà năm 2024
Số ký hiệu văn bản 35/KH - UBND
Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính UBND xã Nam Đà năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên Truyền
Người ký duyệt Trần Thái Châu
Tài liệu đính kèm