image banner
THÔNG BÁO Kết luận, Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 02 /TB - UBND
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận, Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Vũ
Tài liệu đính kèm