image banner
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01 - NĂM 2024 Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 05/01/2024 của UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã
Số ký hiệu văn bản 01/LCT-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực 04/01/2024
Trích yếu nội dung LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01 - NĂM 2024 Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 05/01/2024 của UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực UBND xã Nam Đà
Người ký duyệt Nguyễn Vũ
Tài liệu đính kèm