image banner
KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã Nam Đà với Nhân dân năm 2024
Số ký hiệu văn bản 03/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2024
Ngày hiệu lực 03/01/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã Nam Đà với Nhân dân năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Trần Thái Châu
Tài liệu đính kèm